Zemin Ses Yalıtımı

Yer, Zemin Ses Yalıtımı

Zemin ses yalıtımı işlemi yapılması gerekli durumlarda, seramik vb gibi kaplama malzemelerinin altına ve ana zemini bir birinden ayırmak ve ses izolasyonunu sağlamak amacıyla uygulanmaktadır.

Kullanılan malzemeler ana zemin ve kaplama ürünü arasında oluşan gerilmeleri yok eder, çatlakları köprüler ve güvenli döşeme imkanı sunmaktadır.

Ortam sesleri ve darbe sesleri olarak günlük yaşadığımız mekanlarda iki tür gürültü bulunmaktadır.

Ortam sesleri, hava titreşimleriyle oluşan ve hava yolu ile yayılan seslerdir. Televizyon sesi, insanların yüksek sesle konuşmaları, bilgisayar klavye ve daktilo sesi gibi sesler ortam seslerine verilebilecek örneklerdendir.

Birbirlerine çarpan cisimlerin oluşturduğu seslerde darbe sesleridir. Yüksek binalardaki önemli gürültü ve ses problemleri darbe seslerinden kaynaklanmaktadır.

Sert zemin üstünde yürünmesi, sandalye ve eşyaların sürüklenerek çekilmesi, sert cisimlerin yere düşürülmesi gibi durumlarda yüksek darbe sesi oluşur ve gürültü yalnız alt kata değil binanın tüm dairelerine yayılabilmektedir.

Yer zemininde oluşan topuk sesi olarak da adlandırdığımız ve sert zemin üstünde yürünmesi ile oluşup ortam sesi olarak aynı mekana yayılan seslerdir.

Yer zemininin kaplaması ne kadar sert ise yarattığı gürültü de o kadar büyüktür. Günümüzde zemin döşemeler için kullanılan laminat parke ve ahşap, seramik gibi uygulamalar dahi gürültüye yol açmaktadırlar.

Binanın katları arasındaki ses izolasyonu ortam sesleri ve darbe seslerinin iki kat arasında geçişini önlemeyi ve yaşadığımız mekandaki topuk seslerini kesmeyi hedeflemektedir.


Bunun için şap altında veya döşeme altında bir ses yalıtım malzemesi kullanmak gerekir. Bu ses yalıtım malzemeleri aynı anda hem darbeyi hem de ortam sesinin kesilmesi amacı düşünülerek yapılır. Sadece ortamda meydana gelen gürültü sesleri yalıtılmak isteniyorsa, taş yünü gibi lifli, açık hücreli ürünler kullanılabilir. Bunun yanında, hem darbe seslerini hem de ortam seslerini ortadan kaldırmak isteniyorsa mantar bazlı ürünler ve kauçuk ürünler kullanılabilir.

Hemen Teklif Alın